Numera löser ni fiskekort enklast via internet på Länsstyrelsens hemsida.

 

Borgafjälls kortfiskeområde på Länsstyrelsen Jämtland.

Vallenjokk och norra renbetsfjällen Länsstyrelsen Västerbotten.

 

ICA Nära i Borgafjäll säljer också fiskekort via internet om ni inte

har möjligheten att lösa det själv.

 

Vi på Borgagården har viss fiskekortförsäljning till våra boende gäster

som god service.