Vi skall bli ännu bättre på att tänka på miljön i Borgafjäll.

 

Dorotea Kommun förändrar sina soprutiner

 

För Borgagårdens gäster gäller från 1:a februari att hushållsopor lämnas i receptionen

och varje soppåse (inte säck) debiteras stugan med 5:-/påse.

 

 

 

 

 

 

 

Alla sopcontainers som tidigare varit utplacerade i Borgafjäll försvinner.