HELIKOPTERLYFT

Helikopterlyft över vackra Borgafjäll

Priset på runturer är 600 sek per person i 12 minuter, minst 3 betalande.

30 min 4 pers 4000 sek ( Helikopter för 4p)

30 min 6 pers 5000 sek ( Helikopter för 6p)

Framflygning och returflygning till Borga/Borgafjäll 3500 sek.

För bokning kontakta helikopterföretaget direkt på 0940-710 68