Kalvtjärnarna.

  

Där fjäll möter skog ligger naturreservatet Kalvtjärnarna. Följ stigen för en fin promenad genom riktigt gammal skog.

 

På reservatets nordöstra sida finns parkeringsplats. Där börjar vandringsleden till Kalvtjärnen. Leden är knappt två kilometer lång och framme vid Kalvtjärnen finns en rastplats.

Att ta sig upp på Kalvbergets topp kräver en ganska stor insats men väl uppe möts du av en milsvid utsikt över skog och fjäll.

   

 

Spännande natur

Vid Kalvtjärnarna växer gamla urskogsartade granskogar med en del björk. På träden växer sällsynta vedsvampar.

Uppe på Kalvbergets platå finns en bergkulle med berggrund av dolomit, den enda i sitt slag i Västerbotten. Här växer flera sällsynta växter, bland annat orkidéer. De trivs på platsen eftersom berggrunden innehåller mycket kalk.