Lapland Culinary Region.

På nationell nivå har det sedan några år tillbaka etablerats ett nytt begrepp ”gastronomisk/kulinarisk region” inom ramen för konceptet ”Sverige som matland”.

Det övergripande målet med projektet är att sätta främst landskapet Lappland med dess unika produkter på kartan vad gäller mat.

Syftet med projektet

Syftet med ”Lapland a Culinary Region”
är också att skapa förutsättningar
och en ny plattform för en levande landsbyggs, produktion och turism.

Kort beskrivning av projektet

Projektet består av tre delar:

▪ Mer lokalproducerat och ökad förädling av lokala råvaror.
Drygt 200 företag har inbjudits att delta i projektet.

▪ Fler ”spetsrestauranger” med lokala råvaror och produkter, t.ex. fler  restauranger från regionen som kvalificerar sig för en plats i White Guide.

▪ Fler lokala råvaror och lokalt förädlade produkter i butikerna. Projektet verkar direkt mot matproducenter, restaurangföretag och matställen samt butiker .
Utbildningssatsningar kommer att göras mot olika målgrupper och dessutom planeras ett stort antal matevents i form av ”joint ventures” mellan matproducenter, restauranger och matställen runt om i regionen.

Projektet påbörjades i februari 2018 och beräknas avslutas i december 2020.

Kolla in länken här nere för att se en del av våra recept som vi använder på Borgagården. 

Receptbank